About us

Hoayeuthuong.com

Employment Information

Lập Trình Viên Web.NET (C#)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 10/07/2020
Industry IT - Software , IT - Hardware / Network
Experience 1 - 3 Years

Hoayeuthuong.com

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

VDSC - Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt

$ 15 Tr - 25 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 26,4 Tr - 66 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH HOÀN CẦU GSOFT

$ 8 Tr - 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Greystones Data System Việt Nam

$ 9 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Viễn Thông VTC

$ 15 Tr - 30 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Viễn Thông VTC

$ 15 Tr - 30 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Đầu tư Quốc Tế Hoàn Mỹ

$ 12 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Và Quản Lý Bất Động Sản Sài Gòn Center Real

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Phát Tiến

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trần Toàn Phát

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh