About us

Công ty TNHH Đầu tư Quốc Tế Hoàn Mỹ

Employment Information

Lập trình viên

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 19/06/2020
Industry IT - Software , IT - Hardware / Network
Experience 2 Years

Công ty TNHH Workport Vietnam

$ 11 Tr - 33 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Viễn Thông VTC

$ 15 Tr - 30 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Viễn Thông VTC

$ 15 Tr - 30 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Nasys

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Thương mại & Dịch vu Trực tuyến Trường Minh Thịnh

$ 10 Tr - 18 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Thương mại & Dịch vu Trực tuyến Trường Minh Thịnh

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

VnResource Co. Ltd

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Thương mại & Dịch vu Trực tuyến Trường Minh Thịnh

$ 10 Tr - 18 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Thắng Lợi

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty CP Viễn Thông Di Động

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh

AA Corporation

$ Competitive

 • Ho Chi Minh