About us

Công ty Cổ Phần RTC Technology Việt Nam

Employment Information

LẬP TRÌNH VIÊN

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 01/11/2020
Industry IT - Software , IT - Hardware / Network
Experience 1 - 3 Years

Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông

$ Competitive

 • Ha Noi

Công ty Cổ Phần RTC Technology Việt Nam

$ 8 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

 • Ha Noi

Tập Đoàn Công Nghệ Thủ Thiêm

$ 15 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh | Ha Noi | Da Nang

Công ty Cổ phần tập đoàn Công nghệ Thăng Long

$ 8,8 Tr - 26,4 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty Cổ phần Công Nghệ và Truyền thông GCO

$ 10 Tr - 16 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty Cổ phần Công Nghệ và Truyền thông GCO

$ 15 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Citigo

$ 12 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty Cổ phần Công Nghệ và Truyền thông GCO

$ 10 Tr - 16 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty Cổ phần Công Nghệ và Truyền thông GCO

$ 15 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Citigo

$ 18 Tr - 40 Tr VND

 • Ha Noi