About us

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÔNG GIAN SỐ

Employment Information

Lập Trình Viên

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 600 - 1.200 USD
Deadline to apply 31/12/2020
Industry IT - Software , IT - Hardware / Network , Advertising / PR / Communications
Experience 1 Years

Tập Đoàn Công Nghệ Thủ Thiêm

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi | Da Nang

Công ty Cổ Phần RTC Technology Việt Nam

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Zin Group

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Cổ Phần RTC Technology Việt Nam

$ 8 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty Cổ phần Công Nghệ và Truyền thông GCO

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ Imedia

$ 14 Tr - 22 Tr VND

  • Ha Noi