About us

BIDV Metlife Life Insurance LLC

Employment Information

[Lê Chân - Hải Phòng] Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Doanh Ngân Hàng BIDV

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 28/02/2021
Industry Banking , Insurance , Finance / Investment
Experience 1 - 3 Years

BIDV Metlife Life Insurance LLC

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Hai Phong

BIDV Metlife Life Insurance LLC

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi | Vinh Phuc | Hai Phong

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 7,4 Tr - 17,4 Tr VND

  • Hai Phong

ROUTINE VN - FASHION DESIGN & RETAILER

$ 5 Tr - 7 Tr VND

  • Hai Phong

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 8,5 Tr - 15 Tr VND

  • Hai Phong

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 7,4 Tr - 17,4 Tr VND

  • Hai Phong

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Hai Phong

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

$ Competitive

  • Hai Phong | Quang Ninh | Thanh Hoa

Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam)

$ Competitive

  • Hai Phong