About us

Công ty TNHH Nha Khoa Bảo Việt

Employment Information

Lễ Tân Phòng Khám

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 6,000,000 - 7,000,000 VND
Deadline to apply 31/12/2020
Industry Marketing , Medical / Healthcare , Customer Service
Experience 1 - 3 Years

Công Ty TNHH BĐS Central Capital

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • Binh Duong

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản CEN Sài Gòn

$ 6 Mil - 7 Mil VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH Guyomarc'h Việt Nam

$ Competitive

  • Binh Duong

Công Ty CP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành

$ 23 Mil - 30 Mil VND

  • Binh Duong

Công Ty CP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành

$ Competitive

  • Binh Duong

Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại DIHAFO

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Binh Duong

Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại DIHAFO

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 20 Mil - 30 Mil VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 8 Mil - 11 Mil VND

  • Binh Duong

Công Ty CP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Binh Duong