Similar jobs Lễ tân tòa nhà

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG

Salary: Over 6,5 Tr VND

 • Ha Noi
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Công ty TNHH Tokyu PM Việt Nam

Salary: 7,8 Tr - 8 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Uniform
 • Incentive bonus

Last Updated

Tập đoàn Capital House

Salary: Competitive

 • Ha Noi
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Tập đoàn Capital House

Salary: Competitive

 • Ha Noi
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Tập đoàn Capital House

Salary: Competitive

 • Ha Noi
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Quản Lý Bất Động Sản Kim Ngân

Salary: Upto 7,5 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW HOLDING

Salary: 7,5 Tr - 9 Tr VND

 • Ha Noi
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

CÔNG TY CỔ PHẦN SEREPOK

Salary: 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG

Salary: Upto 30 Tr VND

 • Ha Noi
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG

Salary: Competitive

 • Ha Noi
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG

Salary: Over 7 Tr VND

 • Ha Noi
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG

Salary: Upto 25 Tr VND

 • Ha Noi
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VĂN PHÚ - INVEST

Salary: 8 Tr - 12 Tr VND

 • Ha Noi
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG

Salary: 8 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG

Salary: Upto 20 Tr VND

 • Ha Noi
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG

Salary: Upto 30 Tr VND

 • Ha Noi
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

CBRE (Vietnam) Co.,ltd

Salary: 9 Tr - 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform

Last Updated

CBRE (Vietnam) Co.,ltd

Salary: 7 Tr - 8 Tr VND

 • Dong Nai
 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform

Last Updated

CBRE (Vietnam) Co.,ltd

Salary: 7 Tr - 8 Tr VND

 • Ba Ria-VT
 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform

Last Updated

Tập Đoàn Đất Xanh

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

CBRE (Vietnam) Co.,ltd

Salary: 7 Tr - 8 Tr VND

 • Ha Noi
 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform

Last Updated

TRUNG TÂM MẠNG LƯỚI MOBIFONE MIỀN NAM - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Can Tho
 • Dong Nai
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

CBRE (Vietnam) Co.,ltd

Salary: 7 Tr - 8 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform

Last Updated

Công Ty TNHH Quản Lý Tư Vấn Mapletree Việt Nam

Salary: 5 Tr - 8 Tr VND

 • Ha Noi
 • Insurance
 • Travel
 • Uniform

Last Updated

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ INFINITY GROUP

Salary: 8 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

access_alarms

Send me similar jobs

Feedback