About us

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

Employment Information

Leader Sale up to 25M

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ 17,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 31/10/2020
Industry Sales / Business Development , Consulting , Education /Training
Experience 1 - 2 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 17 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Nhựa OPEC

$ Competitive

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN LOZI VIỆT NAM

$ Over 10 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

$ Competitive

 • Ha Noi

Homedy Inc.

$ 15 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Công nghệ Vela

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Điện lực và Viễn thông

$ Under 44 Tr VND

 • Ha Noi

FPT Software

$ Competitive

 • Ho Chi Minh | Ha Noi

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 23 Tr - 32 Tr VND

 • Ha Noi

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 16 Tr - 23 Tr VND

 • Ha Noi

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 20 Tr - 46 Tr VND

 • Ha Noi