language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Legal Staff

YKK Vietnam Co., Ltd
Updated: 13/10/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

-Control contracts with suppliers/ supplier management

Quản lý hợp đồng với các nhà cung ứng/ quản lý nhà cung ứng

- Control suppliers/ Subcontractors on social responsibilities implementation.

Quản lý nhà cung ứng/ nhà thầu về việc thực hiện trách nhiệm xã hội

- Updating new regulatuions/ law and explain to related departments such as Personnel. Accounting, Bussiness...

Cập nhật luật / các quy định pháp quy và thông tin đến các bộ phận liên quan như Nhân sự, Kế toán, Kinh doanh...

- Internal auditor for process of the financial report and inventory management

Đánh giá nội bộ các quy trình về báo cáo tài chính và quản lý tồn kho.

- Internal auditor for the Social responsibilities implementation.

Đánh giá nội bộ về thực hiện trách nhiệm xã hội trong công ty.

- Review/ report internal audit/ customer audit on Social Responsibility compliance

Xem xét và báo cáo các cuộc đánh giá nội bộ về tuân thủ Trách nhiệm xã hội

- Explain compliance to newcomers through training.

Đào tạo nhân viên mới về sự tuân thủ

- Other jobs related to compliance/ legal department

Thực hiện một số khác của phòng pháp chế và tuân thủ

Job Requirement

- Graduated from the university with major in Law, business administration, foreign trade,...

- Fluently in English.

- Good at microsoft office ( Word, Excel, Powerpoint )

- At least 1 years working in  foreign company on accounting/ finance/ legal.

- Nimble, independent, careful, honesty, accountibility, friendly.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent
 • Probationary period: 2 Tháng
 • Working time: 8:00Am - 16:30Pm
 • Training opportunities: - Đào tạo kỹ năng chuyên môn.
 • Colleagues:

  - Thân Thiện
  - Hòa Đồng

 • Benefit:

  - Tăng lương hàng năm
  - Thưởng sản lượng, thưởng doanh thu từ 2 - 4 tháng lương hàng năm
  - Đóng bảo hiểm trên 100% mức lương cơ bản
  - Tham gia đầy đủ theo các chế độ và chính sách của nhà nước
  - Có cơ hội thăng tiến cao
  - Thưởng tháng lương 13, tất niên, du lịch hàng năm.

 • Other extras:

  - Phụ cấp đi lại.
  - Phụ cấp chuyên cần

 • Holidays: - 100 ngày / 1 năm

Company Overview

YKK Vietnam Co., Ltd

www.ykk.com.vnCompany size: 1,000- 2,500
YKK Group base on Japanese Company which was established since 1934. We are the leading company of fastening products and architectural products marketed in...Detail

Legal Staff

YKK Vietnam Co., Ltd

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts