About us

Công ty TNHH Thời trang Song Bình

Employment Information

[LEP'] Trưởng phòng Thiết kế thời trang ( Thu nhập từ 20 -30 triệu)

Job level Manager
Salary $ 20,000,000 - 30,000,000 VND
Deadline to apply 12/02/2021
Industry Arts / Creative Design , Textiles / Garments / Fashion , Quality Control (QA/QC)
Experience 3 - 5 Years

Công ty TNHH Thời trang Song Bình

$ 15 Tr - 25 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY THỜI TRANG ADORE DRESS

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Thời trang Song Bình

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC MAI VIỆT

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC MAI VIỆT

$ 13 Tr - 18 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY THỜI TRANG ADORE DRESS

$ 10 Tr - 17 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC MAI VIỆT

$ 12 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC MAI VIỆT

$ 15 Tr - 18 Tr VND

  • Ha Noi

Tập đoàn Digital Novaon

$ 7 Tr - 30 Tr VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

CÔNG TY THỜI TRANG ADORE DRESS

$ 25 Tr - 35 Tr VND

  • Ha Noi