language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Logistic staff (CPC)

Công ty TNHH Olam Việt Nam
Updated: 04/04/2020

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Cập nhật báo cáo trưởng bộ phận chi phí vận chuyển
- Kiểm tra chứng từ nhập khẩu
- Kiểm tra với hãng tàu lịch hàng về và chuẩn bị các thủ tục xuất nhập khẩu cần thiết
- Phối hợp với các Forwarder để làm thủ tục thông quan, xin CO và các giấy phép cần thiết phục vụ công tác thông quan hàng hóa.
- Phối hợp với nhà máy, kho để giao nhận hàng hóa
- Thực hiện kiểm tra sau thông quan (nếu có phát sinh)
- Tổng hợp theo dõi công nợ và thanh toán cho nhà cung cấp dịch vụ logistics
- Làm đề nghị nộp thuế, đề nghị thanh toán cho hãng tàu để lấy lệnh
- Theo dõi công nợ và Làm đề nghị thanh toán cho các NCC dịch vụ logistics
- Các cong việc khác theo sự sắp xếp của trưởng bộ phận

Job Requirement

Tốt nghiệp đại học

Có ít nhất 04 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực logistic

Tiếng anh giao tiếp

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty TNHH Olam Việt Nam

http://olamgroup.com/Company size: 4000
Olam International was established in 1989 with 1 product in 1 country, trading cashew from Nigeria into India. Today we are a leading agri-business...Detail

Logistic staff (CPC)

Công ty TNHH Olam Việt Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Employment Information
Similar jobs

About us

Công ty TNHH Olam Việt Nam

Employment Information

Logistic staff (CPC)

Location