language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

IDS Medical Systems (Vietnam)

LOGISTICS EXECUTIVE (Chuyên viên kho vận)

IDS Medical Systems (Vietnam)
Updated: 21/05/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

Manage warehouse: Manage products of medical implantation, devices, accessories and equipment as regulation. Make sure the well-keep goods, no damage and loss occurs / Quản lý kho hàng, dụng cụ, thiết bị y tế và máy móc theo đúng quy định. Đảm bảo hàng hóa được bảo quản tốt, không xảy ra hư hao, mất mát:

· Put in/put out and keep products in warehouse as regulation / Nhập, xuất và bảo quản hàng hóa trong kho theo đúng quy định.

· Be responsible for any lost in the warehouse/Chịu trách nhiệm nếu có mất mát xảy ra trong kho.

· Monitor quality of products and report near expired date/Theo dõi chất lượng hàng hóa và báo cáo hàng gần hết hạn sử dụng.

· Receive, follow up & update list of damaged products that changed bin used on AX every month to relationship department / Tiếp nhận, theo dõi và cập nhật thông tin hàng hư hỏng(chuyển bin used trên AX), hàng trả về gửi các bộ phận liên quan.

 • Storing all paper work concerned to consigned products (issued voucher, receipt, voucher…) / Lưu trữ hồ sơ chứng từ dụng cụ, thiết bị, máy móc.

Cycle count, inventory management / Kiểm kê kho, đảo kho:

· Responsible for checking - collation goods between the transfer order, the actual and records, supervise pick & pack to ensure that the goods are controlled well before / after delivery/ Chịu trách nhiệm kiểm tra – đối chiếu hàng hóa giữa các lệnh chuyển, thực tế và sổ sách, đóng gói để đảm bảo rằng hàng hóa được kiểm soát tốt trước và sau khi giao.

· Stock count, check with the figures of Account Department\SOM every month /Hàng tháng, kiểm kê kho đối chiếu số liệu với kế toán \ SOM . Tìm nguyên nhân và giải trình nếu có chênh lệch.

· Monthly, make a schedule and follow up inventory stocks movement at assigned hospitals/ Hàng tháng, lên lịch và theo dõi việc kiểm kê hàng tại các BV.

Consigned, BO, inventory transfer exchange: make sure delivery goods to customers are always followed up and controlled/ Bảo đảm việc giao hàng từ kho đến khách hàng luôn được theo dõi và kiểm soát.

· Monitor transfer and in/out products in warehouse / Theo dõi việc điều chuyển, nhập, xuất hàng hóa trong kho.

· Set up schedule of delivery products every day/ Hàng ngày, thiết lập lịch trình và phân công giao/gửi hàng hợp lý.

· Monitor delivery goods from warehouse to customers and post orders on AX (f having customer’s confirmation) /Theo dõi việc giao hàng từ kho đến khách hàng và post lệnh trên AX (Không trễ quá 2 ngày)

Stock report: make report as Supervisor’s request / Làm báo cáo theo yêu cầu giám sát trực tiếp:

· Report the inventory items and products expiry date reports in the main warehouse every month/ Hàng tháng, báo cáo kết quả kiểm kê kho và hàng cận date.

 • Utilisation Report LOGS UPDATE / cập nhật & báo cáo.

Adding label for products/Nhãn phụ cho sản phẩm: Make sure the contents of the adding label are correct as regulation/ Đảm bảo nhãn phụ có nội dung đúng theo qui định.

Report Log shipping or delivery of goods and charges/ Nhật ký giao gửi hàng và phí.

Job Requirement

 • Bachelor degree (Logistics, Import-Export or Customs major)./ Học vấn: Bằng cấp cử nhân (chuyên ngành kho vận, xuất nhập khẩu hoặc hải quan).
 • 3-5 year experience in a similar position/ Kinh nghiệm 3-5 năm làm ở vị trí tương tự (ưu tiên trong linh vực thiết bị y tế - Implant) 
 • English: Ability to communicate fluently in English both verbally and in writing./ Tiếng Anh: Khả năng giao tiếp tiếng Anh nói và viết.
 • Team work and Collaboration/ Làm việc nhóm và cộng tác tốt
 • Good at computer skills / Sử dụng vi tính thành thạo

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

IDS Medical Systems (Vietnam)

www.idsmed.comCompany size: 250
idsMED Group  is one of the largest integrated solutions providers of medical equipment, supplies and services in Asia.  idsMED Group  has...Detail

LOGISTICS EXECUTIVE (Chuyên viên kho vận)

IDS Medical Systems (Vietnam)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts