About us

Công Ty TNHH POSCO - Việt Nam

Employment Information

Logistics Planning Staff/ Nhân viên kế hoạch hậu cần

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 29/05/2021
Industry Marine , Import / Export , Others

Location

Công Ty TNHH POSCO - Việt Nam

$ Competitive

  • Ba Ria-VT

Công Ty Cổ Phần LEC Group

$ 10 Mil - 30 Mil VND

  • Ba Ria-VT

Công Ty TNHH POSCO - Việt Nam

$ Over 12 Mil VND

  • Ba Ria-VT

HYOSUNG VINA CHEMICALS CO., LTD.

$ Competitive

  • Ba Ria-VT

Công Ty TNHH POSCO - Việt Nam

$ 13 Mil - 20 Mil VND

  • Ba Ria-VT

Thi Vai International Port Co., Ltd

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ba Ria-VT

Concung.com - Công Ty CP Con Cưng

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Can Tho | Ba Ria-VT | Kien Giang

Công ty TNHH Cảng Quốc Tế Sài Gòn Việt Nam

$ Competitive

  • Ba Ria-VT

Nhà Máy Luyện Phôi Thép - CN Công Ty CP Thép Pomina

$ 7,5 Mil - 10 Mil VND

  • Ba Ria-VT

PEB Steel Buildings Co., Ltd

$ Competitive

  • Ba Ria-VT