About us

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Employment Information

Long Đức - Đồng Nai_ Nhân viên kinh doanh ( Tiếng Nhật N3)_Không yêu cầu kinh nghiệm_18302KC

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,500,000 - 9,000,000 VND
Deadline to apply 31/01/2021
Industry Retail / Wholesale , Sales / Business Development , Online Marketing

Location

Dong Nai

Nhất Tín Logistics

$ Competitive

  • Dong Nai

AAA Assurance Corporation

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Dong Nai | Ha Noi

San Miguel Brewery Vietnam

$ 7 Tr - 14 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Binh Duong | Dong Nai

Công Ty VMEP - SYM

$ Competitive

  • Dong Nai

Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Đông Đô

$ 10 Tr - 12 Tr VND

  • Dong Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KỸ THUẬT BERJAYA GIA THỊNH

$ Competitive

  • Dong Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KỸ THUẬT BERJAYA GIA THỊNH

$ Competitive

  • Dong Nai

Công Ty TNHH Mabuchi Motor Việt Nam

$ Competitive

  • Dong Nai

Anh ngữ Quốc tế INS

$ Competitive

  • Dong Nai

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 20 Tr - 35 Tr VND

  • Dong Nai