language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Wipro Unza Vietnam

MAINTENANCE INTERN

Wipro Unza Vietnam
Updated: 06/02/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Execute maintaining & fixing machines, building and other utilities;
 • Build up maintenance plans;
 • Process paperwork of maintenance activities.
 • Bảo trì máy móc, thiết bị và các tiện ích khác thuộc văn phòng, nhà máy;
 • Xây dựng kế hoạch bảo trì hàng tuần, hàng tháng;
 • Lập báo cáo hàng ngày, hàng tuần.

Job Requirement

 • 3rd or last-year students majoring in Electronic/Mechanic;
 • Active, work hard, responsible, unyielding integrity, having can-do attitude and passion in Maintenance/ Production progress.
 • Knowlegde of AutoCAD & MS Office
 • FULL TIME, 6 Months
 • WOKRPLACE: VSIP1, Binh Duong
 • Sinh viên năm 3/năm cuối, có thể thực tập ít nhất 4 ngày/tuần;
 • Chuyên ngành Điện – Điện Công nghiệp, Cơ khí.
 • Nhanh nhẹn, chăm chỉ, ham học hỏi, cầu tiến, sáng tạo.
 • Biết sử dụng AutoCAD và thành thạo MS Office;
 • Làm việc full time - 6 tháng;
 • Làm việc tại: VSIP 1, Bình Dương.

More Information

 • Job type : Internship

Company Overview

Wipro Unza Vietnam

http://wiprounzavncareer.com/viCompany size: 1.000-4.999
Wipro Unza is a subsidiary of Wipro Consumer Care & Lighting of Wipro Enterprise. Wipro Enterprises Limited is headquartered in Bangalore, India,...Detail

MAINTENANCE INTERN

Wipro Unza Vietnam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts