language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Maintenance Manager

Dan On Foods
Updated: 19/03/2020

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

- Chịu trách nhiệm về kỹ thuật, lắp đặt điện, cơ, chạy thử máy móc/ Maintenance Manager oversee to installing for engineering, M & E system installation, machineries commission.

- Vận hành hệ thống điên, hạng mục về máy phát điện, hệ thống máy lạnh/ Operating for Electrical, Generator, Chiller & AC system.

- Xử lý nước thải, các qui trình vận hành các thiết bị nhà xưởng từ OVC/ Operating for Waste Water Treatment system and facility of factory from OVC.

- Kế hoạch mua sắm vật tư để lắp đặt máy móc theo đúng tiến độ/ Spare part plan order for machineries installing.

- Khu vực làm việc sẽ bao gồm các hạng mục khác liên quan đến nhà máy/ Job scope include items of factory.

- Kế hoạch bảo trì và bảo hành máy móc thiết bị/ PM schedule and guarantee for all equipments.

- Phối hợp để giải quyết các defectives giữa công ty và nhà thầu OVC liên quan đến công trình/ Combine with the other departments fix defectives issue to OVC.

- SOP cho các công việc liên quan/ Related of SOP to scope of Maintenace department.

- Ngân sách và kế hoạch hoạt động của bộ phận/ Budget and planning for department.

- Huấn luyện và đạo tạo cho nhân viên thuộc bộ phận quản lý/ Team coaching and training.

- các sáng kiến và giải pháp để tiết kiệm chi phí sản xuất và bảo trì/ Cost saving initiative and approach.

- Thực hiện các sáng tạo vào đổi mới công nghệ/ Innovation and renovation

- Đánh giá nhà cung cấp máy móc, công cụ dụng cụ và thiết bị/ Supplier appraisal for machinery, tools and equipment purchase.

- Xây dựng và phát triển các quy trình về bảo trì và đảm bảo được thực hiện/ Develop maintenance procedures and ensure implementation.

- Kiểm tra các thiết bị tiện ích và giải pháp cho các vấn đề xãy ra/ Carry out inspections of the facilities to identify and resolve issues.

- Kiểm tra các hệ thống Cơ-Điện phục vụ cho quá trình sản xuất theo kế hoạch và đảm bảo hoạt động đúng chức năng/ Check M & E and utilities systems of plant to ensure functionality meet production schedule.

- Phân công phạm vi công việc và giám sát các hoạt động của nhân viên bảo trì/ Allocate workload and supervise upkeep staff.

- Theo dõi tồn kho vật tư và đặt hàng khi cần thiết để đáp ứng yêu cầu sản xuất/ Monitor equipment inventory and place orders when necessary.

- Theo dõi chi phí và kiểm soát ngân sách bộ phận bảo trì/ Monitor expenses and control the budget for maintenance.

- Quản lý các mối quan hệ với nhà thầu phụ và các dịch vụ bảo trì/ Manage relationships with contractors and service providers.

- Nhật ký bảo trì và các báo cáo về hoạt động hàng ngày/ Maintenance logs and report on daily activities.

- Đảm bảo tuân thủ các chính sách về an toàn và sức khỏe/ Ensure health and safety policies are complied with.

- Tuân thủ các qui định về quản lý chất lượng và quan hệ lao động theo các tiêu chuẩn SA8000, HACCP, BRC, KOSHER,…và các qui định của Công ty và pháp luật hiện hành/ Quality procedure compliance and labor relations standard such as SA8000, HACCP, BRC, KOSHER,… and company policy and law.

- Hỗ trợ và phối hợp hoạt động bảo trì, bảo hành, và đầu tư máy móc thiết bị cho các nhà máy khác khi được phân công/ Support and combine with maintenance activates, guarantee and machineries investments for the other factory according company request.

Lập kế hoạch và giám sát tất cả các hoạt động liên quan đến sửa chữa và lắp đặt thiết bị/ Plan and oversee all repair and installation activities..

Job Requirement

Ứng viên sinh sống tại  Bến Cát, Tân Uyên, Thủ Dầu Một, Bàu Bàng, Dầu Tiếng, Bình Dương          

Trình độ: Đại học trở lên.

Chuyên ngành: Điện, điện công nghiệp

Anh văn: giao tiếp, chuyên ngành.

Kinh nghiệm: 5 năm tại vị trí Trưởng phòng hoặc tương đương

Kiến thức: Kiến thức chuyên môn.

Kỹ năng: kỹ giao việc, kiểm soát và quản lý. nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc

Khả năng: Quản lý và giải quyết vấn đề độc lập, khoa học, nhạy bén.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Gender: Male
 • Job type : Permanent

Company Overview

Dan On Foods

www.dan-d-pak.com
Dan On Foods Co., Ltd. was established in Sep 1999, located in Le Chi Dan Street, Hiep An Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province. We are importer,...Detail

People who applied to this job also applied to:

Maintenance Manager

Dan On Foods

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Employment Information
Similar jobs

About us

Dan On Foods

Employment Information

Maintenance Manager

Location