language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Maintenance staff (CPC)

Công ty TNHH Olam Việt Nam
Updated: 08/04/2020

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

Bảo trì máy móc theo định kỳ

Hỗ trợ sản xuất đảm bảo máy móc hoạt động tốt

Chịu trách nhiệm kiểm tra máy thường xuyên

Công việc cụ thể sẽ đươc trao đổi khi phỏng vấn

Các công việc khác theo sự phân công của trưởng bô phận bảo trì

Job Requirement

Tốt nghiệp chuyên nghành cơ khí, điện, điện tử, điện lạnh

More Information

  • Degree: College
  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty TNHH Olam Việt Nam

http://olamgroup.com/Company size: 4000
Olam International was established in 1989 with 1 product in 1 country, trading cashew from Nigeria into India. Today we are a leading agri-business...Detail

Maintenance staff (CPC)

Công ty TNHH Olam Việt Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Employment Information
Similar jobs

About us

Công ty TNHH Olam Việt Nam

Employment Information

Maintenance staff (CPC)

Location