language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Maintenance Supervisor (Planner)

Coca-Cola
Updated: 22/08/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Employee Shuttle Service
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

1. Lập kế hoạch bảo trì

- Xây dựng kế hoạch bảo trì hàng ngày, hàng tuần, hàng quý và hàng năm. Kế hoạc bảo trì bao gồm bảo trì ngăn ngừa, bảo trì khắc phục, bảo trì dựa trên điều kiện.

- Đảm bảo kế hoạch bảo trì được thống nhất với kế hoạch sản xuất

- Tham dự cuộc họp lập kế hoạch

2. Phân tích hoạt động bảo trì

- Xây dựng, lập tài liệu và thực hiện tiêu chuẩn thực hành kỹ thuật

- Thực hiện phân tích nguyên nhân gốc rễ với Trưởng nhóm cho tất cả sự cố

- Kiểm tra và ký tên vào thẻ công khi hoàn thành công việc

- Phân tích và báo cáo KPI bảo trì hàng tuần, hàng tháng

- Xác định các hoạt động bảo trì không phù hợp và thực hiện hành động khắc phục

- Xem xét lịch bảo trì định kỳ

- Đảm bảo không có vấn đề chất lượng xảy ra do thiếu quan tâm đến việc bảo trì

3. Điều phối công việc

- Thẻ công việc cấp phát cho thời gian cụ thể để thực hiện hoạt động bảo trì theo lịch trình

- Tất cả công việc hoàn thành được ghi trên thẻ công việc

4. Sắp xếp dụng cụ, phụ tùng và nguyên vật liệu

- Chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị và nguyên vật liệu trước như yêu cầu

- Tất cả các thiết bị, dụng cụ và nguyên vật liệu được yêu cầu phải có sẵn cho nhân viên bảo trì thực hiện công việc trên thẻ công việc

- Các phụ tùng cần thiết cho việc bảo trì phải được đặt hàng trước thời hạn và quản lý ngân sách Sữa chữa và Bảo trì trong ngân sách được phê duyệt

- Sẵn sàng hỗ trợ các khu vực khác khi yêu cầu (nhân lực, phụ tùng, thiết bị...)

5. Ghi lại và báo cáo hiệu suất kỹ thuật

- Tất cả các KPI bảo trì được xem xét và đề nghị chỉnh sửa khi cần thiết

- Báo cáo kỹ thuật đúng thời khi được yêu cầu (KPIs, PM, CM, dự án tiết kiệm ...)

- Tham gia hoạt động đào tạo cần thiết cho các hoạt động bảo trì

- Những công việc khác được chỉ định bởi Quản lý trực tiếp

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học ngành cơ khí/Điện tử

- Ít nhất 03 – 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật cơ khí hoặc điện tử trong ngành kinh doanh thực phẩm tiêu dùng nhanh

- Kỹ năng nói và viết tiếng Anh 

- Kỹ năng về Microsoft Office

- Mạnh về kỹ năng giao tiếp và thuyết phục 

- Giỏi về kỹ năng lãnh đạo

- Có khả năng tạo niềm tin và mối quan hệ với các bên liên quan, khác hàng và đối tác

- Có khả năng tìm kiếm và xem xét tất cả các thông tin để giải quyết vấn đề và ra quyết định liên quan đến các tác động dài hạn và ngắn hạn

- Kỷ luật trong việc thực hiện để đạt được các mục tiêu

- Hiểu rõ về các khía cạnh kỹ thuật và chuyên môn của công việc

- Kỹ năng tổ chức và lập kế hoạch để quản lý và phân công công việc cho nhân viên

- Kiến thức giỏi về hệ thống SAP - PM

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Coca-Cola

Company size: 2000-2200
Coca Cola Beverages Vietnam Ltd. started its operation in 1994. It has plants in Ha Noi, Da Nang and Ho Chi Minh City. Ho Chi Minh City is the company's...Detail

Maintenance Supervisor (Planner)

Coca-Cola

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts