language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Maketing manager

Công Ty TNHH CJ Vina Agri
Updated: 12/08/2019

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

1. Support MKT Director set up business strategies and marketing policies

- Prepare comparative report on policies for customers, salesmen

Báo cáo so sánh tổng hợp về chính sách dành cho khách hàng, nhân viên kinh doanh

- Do market survey and report on market trend by feed animals and products

Khảo sát và báo cáo tổng hợp về xu hướng thị trường

- Survey and report on government policies and strategies for agriculture

Báo cáo tổng hợp về định hướng, chính sách của chính phủ

2. Product management

- Review and analyze market trend report on customer’s needs and trend of products.

Xem xét và phân tích báo cáo phân tích về nhu cầu và thị hiếu của khách hàng đối với từng sản phẩm.

- Review and analyze report on farm performance of products.

Xem xét báo cáo phân tích về năng suất vật nuôi khi sử dụng sản phẩm.

- Review comparative report on products price.

Xem xét báo cáo so sánh tổng hợp về giá sản phẩm.

- Prepare proposal to close or improve less effective products.

Chuẩn bị kế hoạch đóng hoặc cải tiến sản phẩm hiệu quả thấp.

- Prepare proposal to launch new products

Triển khai kế hoạch đưa ra sản phẩm mới.

- Prepare promotional policy in advance to customers follow market trend and on time.

Lập chính sách khuyến mãi cho khách hàng theo xu hướng thị trường, xu hướng đột phá theo từng thời điểm.

3. Information management

- Review and analyse report on Customer Satisfaction Index and report to BOD that solutions set up

Xem xét báo cáo phân tích đo lường thỏa mãn khách hàng và báo cáo lên BOD những giãi pháp đưa ra để giãi quyết vấn đề.

- Prepare report on Animal Feed Production in Vietnam and market’s sales volume trend by monthly

Báo cáo tình hình sản xuất Thức ăn Chăn nuôi tại Việt Nam, sản lượng bán hàng của các nhãn hàng trên thị trường.

- Prepare report on market's strategies and policies

Báo cáo cập nhật thông tin, chiến lược các nhãn hàng .

- Prepare marketing advertisement & public relation activities

Đề xuất các hoạt động in ấn, quảng cáo, hội chợ, hội nghị

4. Other jobs as requested

- Prepare annual marketing budget and monitor marketing expenses

Lập kế hoạch và quản lý việc sử dụng ngân sách phòng Marketing

- Organize events for customers and salesmen

Tổ chức các sự kiện cho khách hàng & nhân viên kinh doanh

- Support activities of BOD as requested

Hỗ trợ các công việc của Ban Giám Đốc khi được yêu cầu.

Job Requirement

-     Graduation from related major

-     Experience in Marketing, Sale

-     Experience 05 years in THE SAME FIELDS/ INDUSTRY

-     Can communicate well in both languges (Vietnamese and English)

-     Official skills

-      Ability to analyze, forecast market trend

-      Teamwork

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: > 35
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty TNHH CJ Vina Agri

www.cjvina.comCompany size: Trên 1000
CJ VINA AGRI CO., LTD - (100% FDI of CJ Group - Korea) is a leading feed (animal, aqua) in Vietnam. Our vision is to become the global livestock company...Detail

Maketing manager

Công Ty TNHH CJ Vina Agri

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts