About us

Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Hoàn Thiện

Employment Information

Maketting Chạy Quảng Cáo Google + Youtube

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 16,000,000 VND
Deadline to apply 10/08/2021
Industry Marketing , Online Marketing
Experience 1 - 0 Years

Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Hoàn Thiện

$ 8 Mil - 16 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH In và Quảng cáo Inchi Việt Nam

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Ecomobi PTE

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Công nghệ Ihome

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

VHC Corporation

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNGTY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI QUỐC CƯỜNG

$ 9 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

EDUCA CORPORATION

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH kiến trúc phong thủy Tam Nguyên

$ 11 Mil - 17,6 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ĐÒN BẨY SỐ

$ 13 Mil - 50 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Hoàn Thiện

$ 8 Mil - 16 Mil VND

  • Ha Noi