Management Accounting Senior Manager/ Trưởng Phòng Cấp Cao Kế Toán Quản Trị

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

Provide orientation and monitor process of preparing annual budget, budget control, financial performance analysis of MA Commercial team (Sales & Trade & Marketing team), MA Supply Chain team (Group Manufacturing, Logistic, Procurement). Consolidate, analyses the figures, provide information to ensure accuracy, timely and consult for Head of Function make decisions regarding financial objectives.

 • Guideline/Check/Monitor and work closely with Sales, Trade, Marketing, Group Manufacturing, Logistic, Procurement division to prepare annual budget and forecast budget.
 • Control budget of Sales, Trade, Marketing, Group Manufacturing, Logistic, Procurement Division
 • Analyses the financial performance of Sales, Trade, Marketing, Group Manufacturing, Logistic, Procurement activities
 • Provide other financial information related to Sales, Trade, Marketing, Group Manufacturing, Logistic, Procurement

Forecast P&L, Forecast Balance sheet.

Consolidate budgets and co-ordinate annual budget process ( Corporate budget, summary budget, detailed budget )

Manage budget spend for overhead functions

Project ROI

Job Requirement

 • Bachelor’s degree in Finance or Accounting, MBA background
 •  At least 10 years of relevant experience in financial accounting and management accountant. Have experience in working for beverage or FMCG, ERP company.
 • Good consolidate, analysis.
 • Good commercial knowledge and budget preparation & control.
 • Good leadership
 • Teamwork skill, Communication skill and adaptability
 • Strong analytical capability

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Job type : Permanent
 • Age: 40 - 50

Job tags / skills

Location

Employment Information

Company Overview

4000 staffs

www.thp.com.vn

Tập đoàn chuyên về thức uống tốt cho sức khỏe hàng đầu Việt Nam, chúng tôi tự hào là môi trường:  * Có tốc độ tăng trưởng nhanh, liên tục & đều đặn hàng năm.  * Có mạng lưới nhà máy với hệ thống sản xuất tiên tiến, hiện đại hàng đầu thế giới trong ngành thức uống khắp Việt Nam.  * Quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế được bảo chứng bởi các giải thưởng uy tín:  * Giải vàng...

Feedback