About us

CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MOUNT GROUP

Employment Information

Market Research Analyst - Chuyên viên Nghiên cứu Thị trường

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 11/02/2021
Industry Marketing , Statistics , Real Estate
Experience 7 - 10 Years

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Minh Trung Việt Nam

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MOUNT GROUP

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH TELE247 GLOBAL

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN VITALIS ASIA

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KINH DOANH THỊNH PHÁT - VPBANK

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

BellSystem24-Hoa Sao

$ 15 Tr - 25 Tr VND

  • Ha Noi

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty cổ phần Tập đoàn BSG

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi