language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Marketing Intern

Infinox Capital
Updated: 22/08/2019

Employment Information

Benefits

  • Laptop
  • Travel opportunities
  • Training & Development
  • Annual Leave

Job Description

-Hỗ trợ bộ phận Marketing các campaign đang và sẽ thực hiện

- Hỗ trợ soạn thảo content

- Hỗ trợ set up event, các chương trình PR

* Quyền lợi:

- Trợ cấp 2.000.000

- Hỗ trợ mộc thực tập

- Làm việc trong môi trường quốc tế năng động, sáng tạo, thân thiện

- Được training từ a - z cho newbie

Job Requirement

- Ưu tiên ứng viên ngành Marketing

- Có kỹ năng viết content là lợi tế

- Không sợ áp lực công việc cao

- Có kiến thức về digital Marketing, SEO, SEM là lợi thế (Không có sẽ được anh Manager đẹp trai training kỹ)

More Information

  • Age: 19 - 23
  • Gender: Female
  • Job type : Part time, Contract/ Freelance, Internship

Company Overview

Infinox Capital

www.infinox.com
We're a global broker with main office in London. Other office is in Bahamas, Italia ,Hong Kong, Taiwan, Shanghai, Indonesia, etc. Our business is built on...Detail

People who applied to this job also applied to:

Marketing Intern

Infinox Capital

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts