language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Marketing Manager

Công Ty Cổ Phần VHRS
Updated: 09/01/2019

Employment Information

 • Work location: Ho Chi Minh

  Salary: -

 • Industry: Others

  Deadline to apply: 07/02/2019

 • Job level:

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Coordinate with communication and tourist agencies to bring local and foreign tourists to Celadon City Cultural Village. Phối hợp với đơn vị truyền thông, công ty du lịch đưa du khách trong và ngoài nước đến với Làng Văn hóa Celadon City.
2. Prepare seasonal cultural events programs and confirm all necessary preparations are in order. Chuẩn bị chương trình sự kiện văn hóa theo mùa và đảm bảo mọi việc sẵn sàng.
3. Post-event analysis, feedback and experience for future events. Phân tích sau sự kiện, phản hồi và rút kinh nghiệm cho các sự kiện sau.
4. Marketing Planning /Processing Kế hoạch / Trình tự Marketing
5. Marketing Strategies Chiến lược Marketing
6. Market Identification/Targetting Xác định thị trường / Mục tiêu thị trường
7. Formulation of Marketing Plans Xây dựng kế hoạch Marketing
8. Market Trends Observation/Customers’ Behavior Quan sát xu hướng thị trường / Hành vi Khách hàng.
9. Direct Marketing Marketing trực tiếp
10. Marketing Training Huấn luyện Marketing
11. Business Development Phát triển kinh doanh
12. Any other duties that will be assigned from time to time by the management. Các nhiệm vụ khác được Ban giám đốc phân công tùy thời điểm.

Job Requirement

Qualifications : University degree in Marketing/Business Administration or       Related Discipline  Bằng cấp  : Cử nhân Marketing/Quản trị kinh doanh hoặc có liên quan 
 
 Experience  : Minimum 05 years working at the same position   Kinh nghiệm  :  Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương 
 
 Specific skills / abilities : Good communication skills with internal and external stakeholders. Press relations: Have strong & close relationships with media networks.  Kỹ năng   : Kỹ năng giao tiếp tốt với các bên liên quan bên trong và bên                ngoài Quan hệ báo chí: Có mối quan hệ chặt chẽ và chặt chẽ với các mạng truyền thông. 
 
 Personal qualities : Good leadership & managing skills, innovative & proactive  Phẩm chất  :  Giỏi các kỹ năng lãnh đạo, quản lý, sáng tạo và chủ động _________________________________________________________________________ 

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty Cổ Phần VHRS

Company size: 25-99
VHRS là công ty cung cấp dịch vụ giải pháp chuyên nghiệp về phát triển nguồn nhân lực bao gồm tuyển dụng, đào tạo và tư vấn về Quản trị Nhân sự. Với đội ngũ...Detail

People who applied to this job also applied to:

View more jobs "Marketing Manager"

Marketing Manager

Công Ty Cổ Phần VHRS

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts