About us

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Employment Information

[MAT 06] Chuyên viên Tư vấn khách hàng cá nhân - RB - MSB - 1S012

Job level Entry Level
Salary $ Competitive
Deadline to apply 15/06/2020
Industry Banking , Finance / Investment
Experience No experience

Location

Ha Noi

Ho Chi Minh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

 • Ha Noi | Ho Chi Minh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

 • Ha Noi | Ho Chi Minh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ 7 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi | Ninh Binh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

 • Ha Noi | Quang Ninh | Khanh Hoa

CÔNG TY CỔ PHẦN GINET VIỆT NAM

$ Competitive

 • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công ty TNHH Tư vấn Giải pháp Nhân sự HCS Việt Nam

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi | Da Nang | Hai Phong

Công ty TNHH Tư vấn Giải pháp Nhân sự HCS Việt Nam

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi | Da Nang | Hai Phong

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

 • Ho Chi Minh