language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

[MBBANK] CHUYÊN VIÊN AN NINH MẠNG

Ngân Hàng TMCP Quân Đội
Updated: 14/06/2019

Employment Information

 • Work location: Ha Noi

  Job level:

 • Experience: 1 Years

  Salary: -

 • Industry: Banking, IT - Software

  Deadline to apply: 14/07/2019

Job Description

Mảng đánh giá an ninh dịch vụ:

- Xây dựng các tài liệu, hướng dẫn, quy trình về an ninh thông tin.

- Đánh giá an ninh (pentest) các dịch vụ công nghệ thông tin của MB.

- Kết hợp các bên liên quan (đội dự án, đội phát triển, …) xây dựng tiêu chuẩn ATTT đảm bảo an toàn bảo mật cho dịch vụ

- Nghiên cứu các công nghệ, kỹ thuật, ứng dụng phục vụ đảm bảo an toàn bảo mật cho hệ thống của ngân hàng.

Mảng dò quét mã độc:

- Xây dựng các chính sách, qui trình, qui định về an toàn thông tin.

- Dò quét mã độc các hệ thống công nghệ thông tin của MB.

- Kết hợp với các bên liên quan (team AV, team FW, team SOC…) xây dựng giải pháp phòng chống mã độc.

- Nghiên cứu các công nghệ, kỹ thuật, ứng dụng phục vụ đảm bảo an toàn bảo mật cho hệ thống của ngân hàng.

Job Requirement

- Tốt nghiệp hệ chính quy các Trường Đại học trong nước hoặc nước ngoài

- Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ thông tin, Toán tin, Điện tử Viễn thông…

- Chấp nhận ứng viên sắp hoặc mới tốt nghiệp với điều kiện bắt buộc: tốt nghiệp loại Khá trở lên các trường Đại học đã nêu trên.

Mảng đánh giá an ninh dịch vụ:

- Hiểu biết về các tiêu chuẩn về an toàn thông tin như PCI DSS, ISO 27000 là một lợi thế

- Am hiểu về thiết kế hệ thống mạng LAN, WAN, Internet.

- Có kiến thức và kinh nghiệm về các sản phẩm và công nghệ:  Firewall, IPS, IDS, Endpoint Security, Cloud Computing, CA, Data Center Model …

- Sử dụng thành thạo các công cụ dò quét lỗ hổng bảo mật phổ biến (AppScan, Acunetix, Nessus, Kali, Nexpose,…).

- Có các chứng chỉ về an ninh như CEH, ECSA ...

Mảng dò quét mã độc:

- Am hiểu về thiết kế hệ thống mạng LAN, WAN, Internet

- Có kiến thức và kinh nghiệm sử dụng công cụ dò mã độc.

- Kiến thức sâu về các hệ thống: Microsoft, Linux, AIX…

- Kiến thức sâu về các dịch vụ như WEB, MAIL, DNS, …

- Có các chứng chỉ về an ninh như ECSA, CHFI ...

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

www.mbbank.com.vn
Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) dành mọi nỗ lực gây dựng một đội ngũ nhân lực tinh thông về nghiệp vụ, tận tâm trong phục vụ để mỗi thành viên được cạnh tranh...Detail
Job tags / Skills: Công nghệ thông tin

[MBBANK] CHUYÊN VIÊN AN NINH MẠNG

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts