language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

[MBBANK] CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ MÁY CHỦ

Ngân Hàng TMCP Quân Đội
Updated: 14/06/2019

Employment Information

 • Work location: Ha Noi

  Job level:

 • Experience: 1 Years

  Salary: -

 • Industry: Banking, IT - Software

  Deadline to apply: 14/07/2019

Job Description

 • Trực tiếp tham gia phụ trách quản trị, vận hành hạ tầng phần cứng hệ thống máy chủ (Unix, Blade, Rack mount..)
 • Tham gia quản trị phụ trách vận hành hệ thống lưu trữ cao cấp và trung cấp
 • Tham gia phụ trách quản trị vận hành hệ thống sao lưu
 • Tham gia trực tiếp phụ trách quản trị, cấu hình hạ tầng OS (Hệ điều hành) Unix, Windows, Oracle SUN ...) và tương tác với hạ tầng ảo hóa (LPAR, Oracle VM ...)
 • Phụ trách nghiên cứu công nghệ đáp ứng các yêu cầu hạ tầng
 • Phụ trách tham gia các dự án của Ngân hàng cung cấp dịch vụ ra bên ngoài

Job Requirement

 • Tốt nghiệp hệ chính quy các Trường Đại học trong nước hoặc nước ngoài
 • Có kinh nghiệm phụ trách trực tiếp quản trị hệ thống máy chủ của một trong các hạng mục sau IBM System P, VMWare, HyperV tối thiểu 05 năm của một đơn vị có quy mô tương đương Ngân hàng MB.
 • Có chứng chỉ MCSA, MCSE, IBM Certifies System Administrator - AIX, Linux System Admin Certification, Oracle Certified Administrator - Solaris  là một lợi thế
 • Am hiểu kiến trúc hạ tầng hệ thống ( kiến trúc kết nối, kiến trúc phân chia tải … )
 • Am hiểu sâu hạ tầng lưu trữ, sao lưu khôi phục dữ liệu.
 • Am hiểu sâu một trong các sản phẩm ảo hóa (PowerVM,VMWare, Oracle VM, Hyper-V).

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

www.mbbank.com.vn
Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) dành mọi nỗ lực gây dựng một đội ngũ nhân lực tinh thông về nghiệp vụ, tận tâm trong phục vụ để mỗi thành viên được cạnh tranh...Detail

Similar jobs

[MBBANK] CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ MÁY CHỦ

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts