language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

[MBBANK] CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Ngân Hàng TMCP Quân Đội
Updated: 21/06/2019

Employment Information

 • Work location: Ha Noi

  Job level:

 • Experience: 1 Years

  Salary: -

 • Industry: Banking, IT - Software

  Deadline to apply: 14/07/2019

Job Description

- Quản lý hoạt động của hệ thống CSDL toàn ngân hàng bao gồm các loại CSDL: Oracle, SQL server, …
- Tham gia vào các dự án của ngân hàng

Job Requirement

- Tốt nghiệp hệ chính quy các Trường Đại học  trong nước hoặc nước ngoài
- Chấp nhận ứng viên sắp hoặc mới tốt nghiệp với điều kiện bắt buộc: tốt nghiệp loại Khá trở lên 
- Có kinh nghiệm quản lý CSDL, tham gia triển khai Kho dữ liệu tại cácNgân hàng, Tập đoàn &  Công ty về CNTT là một lợi thế
- Có chứng chỉ OCA, OCP của Oracle, MS SQL Server hoặc tương đương là một lợi thế

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

www.mbbank.com.vn
Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) dành mọi nỗ lực gây dựng một đội ngũ nhân lực tinh thông về nghiệp vụ, tận tâm trong phục vụ để mỗi thành viên được cạnh tranh...Detail

Similar jobs

[MBBANK] CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts