language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

[MBBANK] CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ ỨNG DỤNG

Ngân Hàng TMCP Quân Đội
Updated: 14/06/2019

Employment Information

 • Work location: Ha Noi

  Job level:

 • Experience: 1 Years

  Salary: -

 • Industry: Banking, IT - Software

  Deadline to apply: 14/07/2019

Job Description

 • Quản lý ứng dụng nền cho tất cả các hệ thống CNTT của ngân hàng.
 • Xây dựng môi trường ứng dụng
 • Tham gia các dự án của ngân hàng

Job Requirement

 • Tốt nghiệp hệ chính quy các Trường Đại học trong nước hoặc nước ngoài
 • Chấp nhận ứng viên sắp hoặc mới tốt nghiệp với điều kiện bắt buộc: tốt nghiệp loại Khá trở lên các trường Đại học đã nêu trên.
 • Có kinh nghiệm cài đặt, quản trị, cấu hình, tinh chỉnh tối ưu ứng dụng, Middleware, SOA. Ưu tiên hiểu biết cài đặt Corebank T24, TCServer, Websphere, Jboss
 • Có kiến thức, kinh nghiệm quản trị  CSDL Oracle tại các Ngân hàng, Tập đoàn &  Công ty về CNTT là một lợi thế
 • Có kiến thức về hệ thống UNIX, Linux

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

www.mbbank.com.vn
Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) dành mọi nỗ lực gây dựng một đội ngũ nhân lực tinh thông về nghiệp vụ, tận tâm trong phục vụ để mỗi thành viên được cạnh tranh...Detail

Similar jobs

[MBBANK] CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ ỨNG DỤNG

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts