About us

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG MELYA VIỆT NAM

Employment Information

MC Giới Thiệu Sản Phẩm

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 20,000,000 - 30,000,000 VND
Deadline to apply 08/08/2021
Industry Sales / Business Development , Textiles / Garments / Fashion
Experience 1 - 2 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG MELYA VIỆT NAM

$ 20 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG MELYA VIỆT NAM

$ 20 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG MELYA VIỆT NAM

$ 20 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG MELYA VIỆT NAM

$ 20 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG MELYA VIỆT NAM

$ 20 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG MELYA VIỆT NAM

$ 20 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG MELYA VIỆT NAM

$ 20 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm và thương mại Sohaco

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc - Tập đoàn Zinnia

$ 9 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

C ÔNG TY CỔ PHẦN DATABAY

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi