Location

Hai Phong

 • Salary

  Competitive

 • Experience

  1 - 0 Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Deadline to apply

  19/08/2021

Benefits

 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review

Job Description

 • Writing SOP for MD for each process;
 • Training all MD on SOP ;
 • Daily review the problems we meet in production and make 5 WHY;
 • Make MD staff timetable;
 • Make MD report by collecting all MD records.
 • Make MD report by collecting all MD records
 • Control inventory of MD and make report.

------

 • Viết Quy trình các công việc của bộ phận MD;
 • Đào tạo nhân viên bộ phận về Quy trình;
 • Rà soát các vấn đề gặp phải trong sản xuất và làm 5 WHY;
 • Lên lịch làm việc cho nhân viên bộ phân MD;
 • Tập hợp số liệu lên báo cáo của bộ phận MD.
 • Tập hợp số liệu lên báo cáo của bộ phận MD.
 • Kiểm soát tồn kho MD và làm báo cáo

Job Requirement

 • Good at speaking and writing English;
 • Good at using Microsoft Office, Autocad
 • Fresh graduation from university/ college would be preferable.

---------

 • Kỹ năng nói và viết tiếng Anh tốt;
 • Sử dụng thành thạo phần mềm Microsoft Office; Autocad
 • Ưu tiên ứng viên mới tốt nghiệp đại học/ cao đẳng.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited

Job tags / skills

Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Feedback