About us

Công Ty TNHH MTV Wacontre

Employment Information

[Mễ Trì, Nam Từ Liêm] IOS/Android Developer

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 15,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 25/01/2021
Industry IT - Software , IT - Hardware / Network
Experience 2 - 3 Years

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIHAMARK

$ 6 Tr - 9 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Thể Thao Đường Phố

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIHAMARK

$ 6 Tr - 9 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Thể Thao Đường Phố

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU ÂU

$ 11 Tr - 18 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU ÂU

$ 11 Tr - 18 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU ÂU

$ 9 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU ÂU

$ 9 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

HỆ THỐNG ANH NGỮ AMES ENGLISH

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi