Mechanical Assembly Engineer

SCHAEFFLER VIETNAM CO., LTD
 • Salary

  Competitive

 • Experience

  2 - 3 Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Deadline to apply

  31/05/2021

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances
 • Employee Shuttle
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Thiết lập thông số cài đặt chuyền Lắp ráp.

Setting up Assembly parameter.

 • Viết các hướng dẫn công việc liên quan đến công đoạn Lắp ráp và huấn luyện cho nhân viên vận hành.

Creating work instruction related to Assembly process and training for Assembly Operators.

 • Phục vụ công cụ-đồ gá (chuyển Lắp ráp) và hỗ trợ quản lý công cụ, đồ gá

Tool-service and management tools support, jigs for Assembly process.

 • Theo dõi mức tiêu thụ công cụ, đồ gá để đảm bảo chí phí sản xuất tốt nhất & qui trình sản xuất nhịp nhàng.

Follow up tools consumption to ensure the best production cost and producing smoothly.

 • Cài đặt-chuẩn bị đồ gá-công cụ bên ngoài trước khi chuyển loại.

Pre-setting tools & jig.

 • Chuyển loại và cài đặt máy.

Change-over type and setup.

 • Phân tích quy trình sản xuất và giải quyết vấn đề trong sản xuất

Analysing of production process and solving the problem from root cause.

 • Giảm thời gian chu trình sản xuất sản phẩm.

Cycle time reduction.

 • Ghi nhận, xử lý dữ liệu và báo cáo.

Record, analyse data, report ability.

 • Thử nghiệm, đánh giá và thiết lập qui trình sản xuất hoặc sản phẩm mới.

Testing, evaluating & start-up new product or manufacturing process.

 • Tham gia các dự án cải tiến qui trình sản xuất để đạt mục tiêu chi phí sản xuất ở mức tốt nhất.

Contribute to improving project for the best production cost achievement.

 • Hỗ trợ xử lý sự cố (máy, chất lượng.v.v).

Troubleshooting support (machine, quality…etc)

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đai học nghành cơ khí.

Background in Mechanical Engineering.

 • Có khả năng diễn đạt tốt.

Verbalize ability.

 • Tiếng Anh có thể đọc hiểu tài liệu kỹ thuật và giao tiếp để chuyển giao công nghệ từ chuyên gia.

Can read & understand technical document and communication with expert to transfer knowledge by English.

 • Kinh nghiệm đọc-hiểu bản vẽ kỹ thuật.

Experiences in Technical drawings reading.

 • Khả năng sử dụng thiết bị đo.

Using  measuring device.

 • Kiến thức tốt về công nghệ sản xuất, máy móc và vật liệu cơ khí.

Good knowledge at manufacturing technology, machine & material.

 • Kiến thức về dung sai trong gia công cơ khí chính xác.

                    Tolerance knowledge in precision machining

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited

Job tags / skills

Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Feedback