About us

MegaCEO

Employment Information

Mechanical Design Engineer | Kỹ Sư Thiết Kế Cơ Khí (Automation Machine, ID11501)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 700 - 800 USD
Deadline to apply 22/08/2021
Industry Marketing , Mechanical / Auto / Automotive , Electrical / Electronics
Experience 1 - 5 Years

Location

Ha Noi

Ha Nam

Hung Yen

Công ty Cổ phần thiết bị Năm Sao Việt

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Kajima VN

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH OSCO INTERNATIONAL

$ 7 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP WELDCOM

$ 9 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Xuân Thành

$ Competitive

  • Ha Nam

MegaCEO

$ 12,1 Mil - 14,3 Mil VND

  • Ha Noi | Bac Ninh | Vinh Phuc

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi