language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Mechanical drawing Associate Engineer ( Kỹ sư thiết kế cơ khí)

Công Ty TNHH Đại Oanh
Updated: 23/05/2018

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Prepare electrical and/or mechanical designs and related engineering documentation per customer specifications and per agreed timelines. Resolve problems as per customer‘s requirements.
 • Use 3D and 2D to design the model. Manage and issue the drawings
 • Qualify and prepare test reports for replacements of obsolete electrical and/or mechanical components in assemblies in customer’s systems.
 • Plan and track engineering project schedules, operates within the given design calendar, prepare proposals and reports.
 • Identifies opportunities and makes suggestions for process improvement
 • Provides work assistance to other Engineers in Department

------------------------------

 • Thiết kế cơ điện và / hoặc cơ khí và chuẩn bị các tài liệu kỹ thuật liên quan theo yêu cầu của khách hàng và theo thời gian đã được thống nhất. Giải quyết các vấn đề theo yêu cầu của khách hàng.
 • Sử dụng 3D và 2D để thiết kế mô hình. Quản lý và phát hành bản vẽ
 • Kiểm tra và chuẩn bị các báo cáo thử nghiệm để thay thế các thành phần điện và / hoặc cơ khí cũ trong hệ thống của khách hàng.
 • Lập kế hoạch và theo dõi các dự án kỹ thuật, thiết kế kịp tiến độ được giao, chuẩn bị các đề xuất và báo cáo.
 • Xác định cơ hội và đề xuất cải tiến quy trình.
 • Hỗ trợ các kỹ sư khác trong phòng ban.

Job Requirement

 • At least 1 year experience in a similar position.
 • Knowledge of  mechanical ProE and CAD tools 2D/3D.
 • Dynamic, agile, innovative, honest and enthusiastic at work
 • Basic English and communciation skill.
 • Practical knowledge of electrical and/or mechanical design and manufacturing processes is an advantage.

---------------------------------

 • Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
 • Có kiến thức về cơ khí ProE và các công cụ CAD 2D / 3D.
 • Năng động, nhanh nhẹn, sáng tạo, trung thực và nhiệt tình trong công việc
 • Tiếng anh giao tiếp cơ bản.
 • Kiến thức thực tế về thiết kế cơ điện và / hoặc cơ khí và quy trình sản xuất là một lợi thế.

More Information

 • Degree: College
 • Age: 22 - 45
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty TNHH Đại Oanh

www.hawkgauge.com.twCompany size: 10-20
Được thành lập vào năm 1971, HAWK GAUGE Instrument Ltd. được biết đến như một nhà cung cấp chuyên nghiệp các giải pháp thiết bị đo áp suất, nhiệt độ, mức...Detail

Mechanical drawing Associate Engineer ( Kỹ sư thiết kế cơ khí)

Công Ty TNHH Đại Oanh

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts