language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Medical Representative / Trình Dược Viên

Zuellig Pharma Viet Nam
Updated: 15/08/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

Purpose of Position

 • Responsible for achieving area sales target, maintain the existing doctors/HCPs and add new users

Responsibilities

 • Approach the hospital doctors, clinic representatives and others to introduce company’s products
 • Regularly visit doctors to remind them on our products.
 • Collect the product information from market as well as doctor’s comments on products to report periodically or timely
 • Follow up the company tender to update on time about the news, progress and the result if any.
 • Collaborate with PM/SM/DSM, plan and implement promotional strategies and activities in line with the assigned product
 • Willing to do extra task which may be assigned from time to time by supervisor/ Manager
 • Responsible for achieving agreed area sales target

------------------------------------------

Mục đích của công việc

 • Có trách nhiệm trong việc đạt doanh số, duy trì mối quan hệ với bác sĩ/HCPs và tìm kiếm người mới​

Trách nhiệm​

 • Tiếp cận các bác sĩ bệnh viện, đại diện bệnh viện và những người khác để giới thiệu sản phẩm của công ty.
 • Thường xuyên gặp bác sĩ để nhắc nhở họ về các sản phẩm của công ty
 • Thu thập các thông tin từ thị trường cũng như ý kiến của bác sĩ về các sản phẩm để cập nhật báo cáo định kỳ và kịp thời cho quản lý khu vực.
 • Theo dõi hồ sơ dự thầu của công ty bao gồm cập nhật về thời gian về những tin tức, và kết quả nếu có.
 • Kết hợp với Giám đốc sản phẩm/Quản lý vùng và bổ sung các hoạt động liên quan đến sản phẩm
 • Công việc được giao khác từ cấp trên nếu có yêu cầu
 • Có trách nhiệm đạt doanh số đã đề ra

Job Requirement

Education & Qualification

 • Bachelor’s degree in Medicine / Pharmacy or equivalent degree Pharmaceutical market

Working Experience

 • At least 1 year experience in medical representative, especially for Pharmaceutical MNC company

Skill

 • Excellent in negotiation and approaching market
 • Work under high pressure
 • Good at the computer as work required.

Our benefit including:

 • 13th month salary guarantee
 • Performance bonus/ Incentive scheme applied for commercial function
 • 18 annual leaves 
 • Healthcare insurance for you and your children
 • Working time: Mon-Fri, 8AM – 5:30PM (1.5 hour break)
 • Others: follow company policy (team building, company trip, internal training,…)
 • Location: District 1 or Tan Tao Warehouse

-------------------------------------

Trình độ học vấn & Bằng cấp

 • Cử nhân Y / Dược hoặc có bằng cấp tương đương về thị trường dược phẩm

Kinh nghiệm làm việc

 • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trình dược viên y  tế, đặc biệt là cho các công ty đa quốc gia về duợc phẩm

Kỹ năng

 • Có kỹ năng đàm phán và tiếp cận thị trường
 • Chịu được áp lực công việc cao
 • Sử dụng tốt máy tính

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Zuellig Pharma Viet Nam

www.zuelligpharma.com

Zuellig Pharma is a leading company in providing logistics services for healthcare products in Asia Pacific.

People who applied to this job also applied to:

Medical Representative / Trình Dược Viên

Zuellig Pharma Viet Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts