language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Merchandise for E-commerce

Công Ty CP Đầu Tư Hoàng Phúc Quốc Tế
Updated: 18/07/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

Trách nhiệm chung:

- Chịu trách nhiệm phân tích hàng hóa mỗi mùa

- Quản lý lượng hàng tồn kho, sự quay vòng hàng hóa

- Làm việc chặt chẽ với các phòng ban liên quan để đảm bảo duy trì hình ảnh thương hiệu của Công ty.

- Đảm bảo thể hiện được các ứng dụng về hình ảnh và sáng tạo trên trang Web phù hợp với chiến lược và tầm nhìn của nhãn hàng

- Đảm bảo việc trưng bày và sáng tạo thể hiện đẳng cấp quốc tế trong việc trưng bày hàng hóa ở trang Web và bảo vệ bản sắc thương hiệu ở thị trường Việt Nam.

- Đảm bảo thực hiện đúng tất cả các tiêu chuẩn, chính sách và quy trình của công ty.

Chi tiết:

1. Doanh số:

- Thực hiện lên kế hoạch đặt hàng theo kế hoạch doanh số được giao

- Quản lý và phân tích doanh thu qua các báo cáo bán hàng hàng ngày/ tuần/ tháng/ năm và có những thay đổi về kế hoạch/ chiến lược hàng hóa để cải thiện tình hình kinh doanh, nâng cao doanh số bán hàng.

2. Sản phẩm:

- Chịu trách nhiệm quản lý hàng tồn kho, sự quay vòng hàng hóa cũng như việc thất thoát hàng hóa cho phạm vi phụ trách.

- Cung cấp, phân tích những thông tin và xu hướng thời trang theo mùa.

- Tổng hợp số liệu hàng tồn kho để có kế hoạch điều chuyển hàng hóa cho phù hợp

- Lập báo cáo những món hàng bán chạy và không chạy để chuẩn bị cho việc mua hàng.

- Dựa vào bảng phân tích tiến độ tiêu thụ của từng loại sản phẩm để đưa ra kế hoạch đặt hàng.

- Thường xuyên liên hệ, phối hợp với các bộ phận khác nhau bên nhãn hàng để có được bản phân tích bán hàng cho Việt Nam.

- Xác định Điểm mạnh, Điểm yếu, Cơ hội & Nguy cơ trên thị trường & cung cấp lại cho cấp trên.

- Hiểu những gì khách hàng muốn & cung cấp phản hồi này cho cấp trên.

- Biết, hiểu dữ liệu & thông tin có sẵn

- Phân tích dữ liệu chi tiết, sử dụng nó để thực hiện hành động và sau đó đánh giá hành động đã thực hiện

- Sử dụng báo cáo bán hàng để xác định rủi ro và cơ hội trên thị trường.

3. Trưng bày hàng hóa:

- Quản lý và thực hiện việc trưng bày hàng hóa phù hợp với quy định của công ty cũng như của nhãn hàng.

- Phát triển, đề xuất và thực hiện các ý tưởng mới trong trưng bày hàng hóa.

4. Thực hiện những công việc khác được giao từ cấp trên

Job Requirement

- Sự nhạy bén trong bán lẻ và thương mại

- Khả năng chi tiết và báo cáo tổng hợp

- Kỹ năng tổ chức và lập kế hoạch mạnh mẽ

- Là một chuyên gia thị trường

- Có sự chủ động, sáng tạo trong công việc và nắm lấy sự thay đổi

- Kỹ năng phân tích tốt.

- Kỹ năng giao tiếp tốt

- Có khả năng ảnh hưởng & thách thức ở tất cả các cấp

More Information

 • Degree: College
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty CP Đầu Tư Hoàng Phúc Quốc Tế

http://www.hoangphucinternational.com/
Hoàng Phúc Quốc tế là Doanh nghiệp Việt Nam được công nhận là một trong những Doanh nghiệp dẫn đầu thị trường nội địa trong việc tìm kiếm nguồn cung và...Detail

Merchandise for E-commerce

Công Ty CP Đầu Tư Hoàng Phúc Quốc Tế

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts