About us

CƯƠNG Store

Employment Information

Merchandiser

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 14/12/2020
Industry Manufacturing / Process
Experience 1 - 2 Years

Công Ty TNHH, Liên Doanh Vĩnh Hưng (TMI Viet Nam)

$ 8 Tr - 9 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Cty TNHH May Thêu Giày An Phước

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

NAMYANG-INTL CO., LTD

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Văn Phòng Đại Diện The Haddad Organization (Far East) Ltd Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Tập Đoàn Mắt Kính Ánh Rạng

$ 10 Tr - 13 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GROVE

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP Đầu Tư Hoàng Phúc Quốc Tế

$ 13 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Un-Available LTD Co.,

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

SAE-A VIETNAM COM., LTD

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Dư Kim - Thương hiệu thời trang IVY moda

$ 9 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh