About us

VPĐD KT Group Inc Tại TP. Ho Chi Minh

Employment Information

Merchandiser

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 04/06/2021
Industry Manufacturing / Process , Purchasing / Merchandising , Textiles / Garments / Fashion
Experience 5 Years

NAMYANG SOURCING CO., LTD

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Yakjin Hồ Chí Minh

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH GARDENLINE VN

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Binh Dinh

Công ty TNHH Tư Vấn Việt Nam

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH MINISTOP

$ 20 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Thời Trang Nón Sơn

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Văn Phòng Đại Diện The Haddad Organization (Far East) Ltd Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Golden Phoenix Vietnam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Star Hằng Lê

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

NINJA VAN VIỆT NAM

$ Competitive

  • Ho Chi Minh