language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

MES Engineer

TNHH VKX
Updated: 20/02/2019

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

• Thiết lập, vận hành, xử lý lỗi hệ thống MES đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.

• Thiết lập hệ thống MES cho xưởng mới, tối ưu hóa hệ thống, tùy chỉnh/thiết kế chức năng mới/thúc đẩy thực hiện các chức năng của hệ thống.

• Thiết lập tính năng trong hệ thống MES cho từng loại sản phẩm khác nhau.

• Thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên về các hạng mục trong hệ thống MES.

• Dẫn dắt, hướng dẫn cùng các thành viên trong nhóm hỗ trợ và thực hiện hiệu quả các công việc của nhóm.

• Nắm rõ chiến lược quy hoạch của bộ phận IT, hiểu rõ các lưu trình, các tiêu chuẩn của hệ thống MES nhằm thúc đẩy và thực hiện hiệu quả công việc.

Job Requirement

•         Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành công nghệ thông tin, khoa học máy tính, công nghệ phần mềm v.v

•         Ưu tiên ứng viên có thể giao tiếp Tiếng Trung hoặc Tiếng Anh.

•         Ít nhất 2 năm kinh nghiệm về hệ thống ERP hoặc MES, ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm ERP

•         Am hiểu, kinh nghiệm ít nhất 1 trong các ngôn ngữ lập trình (C#, .Net, Java v.v…)

•         Hiểu biết về hệ thống cơ sở dữ liệu SQL Server hoặc Oracle

•         Hiểu biết về về quy trình sản xuất chế tạo sản phẩm, nắm rõ hệ thống vẫn hành của doanh nghiệp điện tử

•         Có khả năng đàm phán, kỹ năng báo cáo, thuyết trình.

•         Có trách nhiệm công việc, chịu được áp lực công việc cao

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 25 - 35
 • Job type : Permanent

Company Overview

TNHH VKX

Vkx.com.vnCompany size: 100-499
Ra đời trong bối cảnh đất nước đang thực hiện chính sách Đổi mới, VKX là kết quả của mối quan hệ hợp tác giữa tập đoàn VNPT của Việt Nam và Công ty...Detail
Job tags / Skills: MES Engineer ERP

MES Engineer

TNHH VKX

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts