language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

[Miền Đông] Giám Sát Thu Nợ Hiện Trường - BRVT - Bình Dương - Đồng Nai

Khối KHDC - Ngân hàng TMCP Phương Đông
Updated: 17/09/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Training & Development
  • Salary review
  • Annual Leave

Job Description

- Chịu trách nhiệm quản lý team thu hồi nợ hiện trường, đảm bảo thu hồi nợ đúng hạn, hiệu quả, đạt chỉ tiêu công ty đề ra.

- Am hiểu hoạt động thu hồi nợ trực tiếp, đặc biệt các hoạt động ngăn ngừa nợ sớm.

- Làm báo cáo định kỳ tình hình thu hồi nợ của team.

- Thống kê, phân tích, đánh giá chất lượng thu hồi nợ.

- Phối hợp các phòng ban liên quan kiểm soát, tổ chức nhằm đảm bảo công tác thu hồi nợ trực tiếp hiệu quả, tối ưu hóa chi phí và nguồn lực của Trung tâm thu hồi nợ.

- Tổ chức, quản lý, điều hành, phân công công việc và phân bổ nguồn lực phù hợp đối với nhân sự trong vùng một cách hiệu quả.

- Phối hợp với lãnh đạo các Phòng/Ban/Trung tâm liên quan thực hiện các nhiệm vụ, chức năng của Phòng.

- Chịu trách nhiệm chung trong việc quản lý, giám sát, đào tạo và tuyển dụng nhân viên thuộc Phòng thu hồi nợ trực tiếp.

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thu hồi nợ và 1 năm kinh nghiệm làm quản lý ở cấp tương đương.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và có khả năng làm báo cáo.
- Kỹ năng xử lý tình huống tốt.
- Có kỹ năng đào tạo cho nhân viên cấp dưới

More Information

  • Age: 30 - 40
  • Job type : Permanent

Company Overview

Khối KHDC - Ngân hàng TMCP Phương Đông

https://www.ocb.com.vnCompany size: 1.000-4.999
Chào mừng quý vị đến với Ngân hàng TMCP Phương Đông – Orient Commercial Joint Stock Bank (OCB) được thành lập từ ngày 10/06/1996, qua 23 năm hoạt động và...Detail

Similar jobs

[Miền Đông] Giám Sát Thu Nợ Hiện Trường - BRVT - Bình Dương - Đồng Nai

Khối KHDC - Ngân hàng TMCP Phương Đông

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts