About us

ĐẠI THẾ KỶ - Việc tốt nhất

Employment Information

Môi giới Bất động sản CÁCH MỚI - Phí cao nhất thị trường

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 15,000,000 - 60,000,000 VND
Deadline to apply 10/05/2021
Industry Marketing , Sales / Business Development , Real Estate

BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI THẾ KỶ - Việc tốt nhất

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI THẾ KỶ - Việc tốt nhất

$ 6 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh

ĐẠI THẾ KỶ - Việc tốt nhất

$ 6 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh

BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI THẾ KỶ - Việc tốt nhất

$ 10 Mil - 50 Mil VND

  • Ho Chi Minh

BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI THẾ KỶ - Việc tốt nhất

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch Vụ City Real

$ 20 Mil - 60 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Dong Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BETA

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh | Hai Phong

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh | Da Nang

Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên

$ 15 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh