About us

Vietnam Suzuki Corporation

Employment Information

Motorcycle District Sales Management - Nhân viên kinh doanh xe 2 bánh (Quản Lý Vùng)

Job level Entry Level
Salary $ Competitive
Deadline to apply 30/11/2020
Industry Marketing , Retail / Wholesale , Sales / Business Development

Vietnam Suzuki Corporation

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Vietnam Suzuki Corporation

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Vietnam Suzuki Corporation

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Vietnam Suzuki Corporation

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Vietnam Suzuki Corporation

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Vietnam Suzuki Corporation

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty cổ phần đào tạo Công nghệ Trẻ TEKY

$ 20 Tr - 30 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Công ty cổ phần đào tạo Công nghệ Trẻ TEKY

$ 20 Tr - 30 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị TAT

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi