language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

MPM section Supervisor/ MPM課級主管

Wistron NeWeb Corporation
Updated: 13/03/2019

Employment Information

 • Work location: Bac Ninh

  Job level:

 • Experience: 5 Years

  Salary:

 • Industry: Manufacturing / Process

  Deadline to apply: 11/04/2019

Benefits

 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

1. Giới thiệu sản phẩm mới hàng tuần theo lịch biểu
2. Lập Phương án giảm thiểu nhân lực
3. Gửi dữ liệu liên quan theo từng cấp
4. Lịch trình sản xuất thử nghiệm EPR / PPR phù hợp, hoàn thành việc chuẩn bị EPR và các hoạt động vật liệu đặc biệt
5. Lập kế hoạch sản xuất hàng loạt phù hợp hàng tuần, họp đánh giá sau sản xuất
6. Sắp xếp chuyền, control, loại máy,EPR cho tuần tiếp theo
7. Đánh giá sau sản xuất và phát triển các kế hoạch cải tiến, kiểm soát
8. Lưu trình nội bộ/ hiệu xuất/chất lượng/ Cải tiến kế hoạch tận dụng
9. Sắp xếp lịch họp, phòng họp với khách hàng đồng thời thông báo cho các bộ phận liên quan chuẩn bị dữ liệu
10. Học tập kinh nghiệm khắc phục lỗi do khách hàng kiểm tra.Trong thời gian ngắn nhất trả lời khách hàng về việc khắc phục các hạng mục họ yêu cầu

--------------------

1.每週新產品導入按照schedule進階
2.製程人力測項降低計劃
3.C-flow 文件按照各階別上傳完畢
4.妥善EPR/PPR試產排程,完成EPR備料與特材作業
5.妥善每周量產排產計畫,產後檢討會議
6.下週預計導入EPR機種control排線
7.產後檢討並擬訂改善方案, ECO/ECR/ECN流程管控
8.內部流程/ 效率/ 品質 / 利用率專案改善計畫
9.客戶來訪行程安排,預定客戶會議議題與通知相關單位預備點檢資料
10.客戶稽核問題點失敗經驗學習,最短時間內回覆客戶所需求廠內需完成工作事項

Job Requirement

Học vấn: Cử nhân trở lên; tốt nghiêp các chuyên ngành liên quan đến điện, điện tử, và kỹ thuật truyền thông.
(1). Có kinh nghiệm trên 5 năm làm việc liên quan đến MPM và thành thạo quy trình vận hành nhà máy. 
(2). Có kiến thức về kế hoạch sản xuất, quản lý sản xuất và phối hợp giữa các chuyền trong sản xuất. 
(3). Tiếng Trung: nghe nói đọc viết thành thạo
(4).Thành thạo các lưu trình DVT/EVT/PVT/MP
(5). Ưu tiên có chứng nhận về PMP
(6). Có kinh nghiệm làm việc với các hệ thống OEM/ODM/EMS:
Ngôn ngữ: Thành thạo tiếng Trung

----------------------

學歷:大學以上,電子、通訊工程相關者尤佳.
經歷 & 年資:
(1). MPM相關工作經5年以上,熟悉工廠作業流程與運作.
(2).具產品規劃,產品管理及產線協調等工作相關知識.
(3).英文:聽, 說, 讀, 寫流利
(4).熟悉新產品導入流程DVT/EVT/PVT/MP
(5).具備PMP證書優先考量.
(6).OEM/ODM/EMS系統廠工作經驗
語言:
具中越語專才:聽, 說, 讀, 寫流利
具英語專才:聽, 說, 讀, 寫流利

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Wistron NeWeb Corporation

Company size: 100-499
Được thành lập vào năm 1996, WISTRON NEWEB CORPORATION (WNC) chuyên về thiết kế, phát triển và sản xuất các sản phẩm truyền thông không dây, cung cấp cho...Detail

MPM section Supervisor/ MPM課級主管

Wistron NeWeb Corporation

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts