About us

Viet Products Corp.

Employment Information

Nam Kiểm Tra Chất Lượng (QC) Kiêm Giám Sát Thi Công

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 31/08/2021
Industry Quality Control (QA/QC) , Civil / Construction , Interior / Exterior

Công ty TNHH Greystone Data Systems Việt Nam

$ 8,5 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Nhôm Định Hình Sapa Bến Thành

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Nhôm Định Hình Sapa Bến Thành

$ 8 Mil - 9 Mil VND

  • Ho Chi Minh

LacViet Computing Corporation

$ 10 Mil - 16 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Dirty Coins

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH TTCL Việt Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

AMR Group

$ 8 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Việt Nam Samho

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CareerBuilder's client

$ 18 Mil - 22 Mil VND

  • Ho Chi Minh