About us

Công Ty TNHH MTV Wacontre

Employment Information

[Nam Từ Liêm, Hà Nội] - BrSE/ Kỹ sư cầu nối

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 1.500 - 3.000 USD
Deadline to apply 11/06/2022
Industry IT - Software
Experience 2 - 5 Years

Location

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 33 Mil - 66 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 28,6 Mil - 66 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 17,6 Mil - 33 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 22 Mil - 44 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 17,6 Mil - 33 Mil VND

  • Ha Noi

FPT Telecom - Chi nhánh Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 5 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Minh Hương P.N.D (thương hiệu thời trang mặc nhà cao cấp Sunfly)

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Minh Hương P.N.D (thương hiệu thời trang mặc nhà cao cấp Sunfly)

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi