National Sales Operation Manager

Location

Binh Duong

 • Salary

  Competitive

 • Experience

  5 - 10 Years

 • Job level

  Manager

 • Deadline to apply

  30/09/2020

Job Description

Lập kế hoạch ngân sách năm của Sales

Xây dựng mục tiêu OGSM của SO và triển khai thực hiện mục tiêu

Lập kế hoạch bán hàng tháng - quý - năm . Đảm bảo độ chính xác, tính ổn định của kế hoạch bán hàng.

Xây dựng và phân bổ chỉ tiêu bán hàng theo vùng – khu vực – khách hàng – nhân viên bán hàng hàng tháng và đảm bảo theo chỉ tiêu đã đồng thuận.

Cập nhật tình hình bán hàng theo ngày, tuần. Phối hợp với bộ phận Sản Xuất, Kho vận trong việc điều phối hàng tại các khu vực hiệu quả.

 • Theo dõi và cập nhật kết quả hàng ngày của các cấp , thúc đẩy đội ngũ bán hàng và khách hàng thực hiện theo chỉ tiêu đã đồng thuận
 • Cập nhật những phản hồi ngoài thị trường đến bộ phận trade marketing, marketing về các chương trình được thực hiện ngoài thị trường để có sự điều chỉnh kế hoạch kịp thời
 • Thực hiện các báo cáo ngày – tuần – tháng gửi đến các bộ phận liện quan và VPTGĐ theo quy định

Phân tích dữ liệu bán hàng , các chỉ số năng lực của hệ thống như bao phủ , PC-LPPC-SDO-MERCHANDISING- MANDAYS để dự báo kết quả , nhận diện những rủi ro làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của tháng, chuyển cho các bộ phận chức năng giải quyết hoặc lên kế hoạch khắc phục/ phòng ngừa những vấn đề nhanh chóng

Phân tích năng lực của nhà phân phối , đội ngũ bán hàng hằng ngày từ đó đưa ra những dự báo rủi ro có thể xảy ra trong quá trình hoạt động và đề xuất điều chỉnh chính sách khi nhận thấy những điểm chưa phù hợp

Điều hành các cuộc họp trong khối và các cuộc họp liên phòng ban:

 • Điều hành cuộc họp Monthly Operation Review (MOR)
 • Điều hành cuộc họp Sales và Marketing để thống nhất các giả định và dự báo bán hàng
 • Điều hành cuộc họp SnOP để thống nhất chỉ tiêu của toàn công ty.
 • Điều hành cuộc họp GAP

Phối hợp với bộ phận cung ứng để thực hiện việc sản xuất, vận chuyển theo nhu cầu của thị trường, ổn định tồn kho theo chính sách công ty

Chịu trách nhiệm cho các hoạt động kiên quan đến việc kiểm soát thành tích bán hàng và tính tuân thủ của toàn thể Đội Ngũ Bán Hàng đối với các quy định, chính sách của Công ty:

 • Xây dựng và quản lý các quy trình, hướng dẫn, thủ tục và hệ thống kiểm soát cùng với việc quản lý các hoạt động liên quan trong việc kiểm soát tuân thủ bán hàng
 • Thúc đẩy và cải thiện thành tích của Đội ngũ bán hàng thông qua việc phát hiện, cảnh báo và nhắc nhở tuân thủ theo quy định, chính sách của Công ty
 • Lập báo cáo tổng hợp các vi phạm được phát hiện, những rủi ro đã được nhận diện, gửi đến các bộ phận liên quan và VP.TGĐ

Quản lý tất cả các hoạt động liên quan đến khiếu nại khách hàng và dịch vụ chăm sóc khách hàng theo quy định của công ty

Tổng hợp, phân tích các báo cáo liên quan đến sự thỏa mãn của khách hàng và đội ngũ bán hàng nhằm cải thiện và nâng cao mức độ hài lòng đối với dịch vụ khách hàng. Đo lường và đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng đối với công ty

 • Xây dựng và quản lí qui trình, hướng dẫn, thủ tục thuộc dịch vụ khách hàng
 • Xây dựng hệ thống kiểm soát cùng với việc quản lý các hoạt động liên quan đến việc lập kế hoạch nhu cầu theo mức độ dịch vụ được yêu cầu, các chỉ tiêu kèm theo và các điều chỉnh cần thiết

Quản lý thông tin nhân viên bán hàng chính xác và thực hiện thanh toán đúng hạn cho khách hàng, nhân viên bán hàng của Nhà phân phối theo đúng chính sách của công ty

Quản lý thông tin khách hàng, quản lý hợp đồng khách hàng bao gồm NPP-ĐL-SA-siêu thị. Lập và cập nhật hồ sơ, dữ liệu hợp đồng khách hàng

Phối hợp với các bộ phận có liên quan trong việc rà soát, theo dõi tài sản công ty bao gồm máy PDA đầu tư cho NVBH, xe tải đầu tư cho Nhà Phân Phối. Yêu cầu RSM có trách nhiệm thu hồi và chuyển giao

Truyền thông đến khách hàng, đội ngũ bán hàng các chỉ tiêu, chính sách của công ty kịp thời chính xác

Đưa ra các tiêu chuẩn hóa, đơn giản hóa về chính sách, quy trình hoạt động bán hàng nhằm giúp cho các hoạt động bán hàng trở nên đơn giản, dễ kiểm soát và đạt kết quả mong đợi

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học trở lên ( cử nhân marketing, quảng cáo, truyền thông, quản trị kinh doanh hay các ngành có liên quan
 • Kinh nghiệm toàn bộ về lập kế hoạch, vận hành của khối kinh doanh
 • Anh văn (nói, viết ) tốt
 • Vi tính văn phòng (Word, Excel, Powerpoint…) tốt
 • Trên 05 năm kinh nghiệm tại về điều hành kinh doanh, hệ thống phân phôi, quản lý thương mại FMCG, ưu tiên ngành nước

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Probationary period: 02 tháng
 • Age: Unlimited
 • Working time: từ thứ hai đến thứ bảy

Similar jobs

Công ty TNHH YCH - Protrade

Competitive

 • Binh Duong

MegaCEO

$ 22 Tr - 26,4 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Binh Duong
 • Dong Nai

Công Ty TNHH Tong Chang Electric Machinery

$ Under 25 Tr VND

 • Binh Duong

Công ty TNHH BK Vina

$ Over 13,2 Tr VND

 • Binh Duong

Công Ty CP Wendelbo Đông Nam Á

Competitive

 • Binh Duong

Công Ty CP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành

$ 25 Tr - 50 Tr VND

 • Binh Duong
 • Ho Chi Minh

Confidential

Competitive

 • Binh Duong

First Alliances

$ 70 Tr - 90 Tr VND

 • Binh Duong

First Alliances

$ 23 Tr - 30 Tr VND

 • Binh Duong

MegaCEO

$ 39,6 Tr - 44 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Binh Duong
 • Dong Nai
Feedback