About us

Tập đoàn Digital Novaon

Employment Information

.NET Developer

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 15,000,000 - 28,000,000 VND
Deadline to apply 01/11/2020
Industry IT - Software
Experience 1 - 5 Years

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tek Experts

$ Competitive

 • Ha Noi

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội

$ 15 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi

Talent Trader Vietnam

$ 8,8 Tr - 35,2 Tr VND

 • Ha Noi

Báo Điện Tử VTC News

$ 10 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tek Experts

$ Over 22 Tr VND

 • Ha Noi

FPT Software

$ Competitive

 • Ha Noi

Wize Solutions

$ Competitive

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH F88

$ 15 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi

Panasonic Appliances Vietnam

$ Competitive

 • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ Competitive

 • Ha Noi

Tập đoàn Digital Novaon

$ 26,4 Tr - 33 Tr VND

 • Ha Noi