About us

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

Employment Information

[Nghệ An] Trình Dược Viên OTC

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 12,000,000 - 18,000,000 VND
Deadline to apply 20/07/2021
Industry Marketing , Sales / Business Development , Pharmacy
Experience 1 - 2 Years

KDI EDUCATION

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Nghe An

Công ty Cổ phần Tập đoàn Mutosi

$ 18 Mil - 25 Mil VND

  • Nghe An

Công ty Cổ phần Tập Đoàn Picenza Viet Nam

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Nghe An

Công ty Cổ phần Tập Đoàn Picenza Viet Nam

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Nghe An

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC R.E.P

$ 12 Mil - 20 Mil VND

  • Nghe An

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SYSTECH

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Nghe An

Công Ty TNHH Thương Mại Dich vụ và Đầu tư Nhuận Tín

$ Competitive

  • Quang Binh | Ha Tinh | Nghe An

Công ty Cổ phần Tập Đoàn Picenza Viet Nam

$ 6 Mil - 15 Mil VND

  • Nghe An