Please update your profile with the latest mobile number which has been changed from  11 to 10 digits by 15/12/2018 to make it easy for employers to approach you for the suitable jobs. In case there is no action made after one day since the mentioned deadline, the system will automatically apply the changes needed as the telecom service providers have required.

language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Nghiên cứu viên chính (Lĩnh vực Dược học, Nông – Sinh học)

IRDOP
Updated: 08/12/2018

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Đảm nhiệm vai trò nghiên cứu chính cho các đề tài của Viện, trong các lĩnh vực dược học, nông - sinh học.
- Phát triển và chuyển giao công nghệ sản xuất dược - mỹ phẩm
- Nội dung cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn

Job Requirement

- Tốt nghiệp các ngành liên quan đến: Dược học, Hóa học, Sinh học.
- Có kinh nghiệm 3 năm trở lên
- Ưu tiên tốt nghiệp sau đại học, nghiên cứu ở nước ngoài hoac đã có công trình nghiên cứu được công bố.

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

IRDOP

Viện nghiên cứu và phát triển sản phẩm thiên nhiên (IRDOP) là nơi nghiên cứu chuyên sâu về các hợp chất tự nhiên; phát triển và chuyển giao công nghệ sản...Detail

Similar jobs

Nghiên cứu viên chính (Lĩnh vực Dược học, Nông – Sinh học)

IRDOP

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts