language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Nghiên cứu viên chính (Lĩnh vực Dược học, Nông – Sinh học)

IRDOP
Updated: 07/02/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Đảm nhiệm vai trò nghiên cứu chính cho các đề tài của Viện, trong các lĩnh vực dược học, nông - sinh học.
- Phát triển và chuyển giao công nghệ sản xuất dược - mỹ phẩm
- Nội dung cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn

Job Requirement

- Tốt nghiệp các ngành liên quan đến: Dược học, Hóa học, Sinh học.
- Có kinh nghiệm 3 năm trở lên
- Ưu tiên tốt nghiệp sau đại học, nghiên cứu ở nước ngoài hoac đã có công trình nghiên cứu được công bố.

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

IRDOP

Viện nghiên cứu và phát triển sản phẩm thiên nhiên (IRDOP) là nơi nghiên cứu chuyên sâu về các hợp chất tự nhiên; phát triển và chuyển giao công nghệ sản...Detail

Similar jobs

Nghiên cứu viên chính (Lĩnh vực Dược học, Nông – Sinh học)

IRDOP

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts